Prao och praktik

Att praktisera hos oss är ett uppskattat sätt att få en inblick i yrkeslivet inom räddningstjänsten. För tillfället har vi ingen möjlighet att ta emot praoelever och praktikanter p.g.a. rådande Coronapandemi.