Prao och praktik

Att praktisera hos oss är ett uppskattat sätt att få en inblick i yrkeslivet inom räddningstjänsten.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund erbjuder platser för praoelever på våra räddningsstationer med heltids- eller dagtidsbemanning, i Avesta eller Fagersta i den mån verksamheten medger det.

Vi har som ambition att varje elev får en högkvalitativ praktik, där eleven får inblick i olika yrkesgrupper på räddningstjänsten (bl.a. heltids- och deltidsbrandmän, insatsledare, brandingenjörer) och även får livsviktig utbildning inom t.ex. grundläggande brandskydd eller hjärt- och lungräddning.

Du som elev eller studie- och yrkesvägledare är välkommen att kontakta oss och höra om vi har möjlighet att ta emot praktikanter under en viss period.