Tillgänglighet på vår hemsida

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur SDRF.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sdrf.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning (länk).

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bilder och filmer
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydlig beskrivning.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • Text är ibland bilder och är inte tillgänglig för hjälpmedel.
 • Bildspel går inte att pausa.
Färger
 • Det finns texter, fält och knappar som har färger som kan vara svåra att se.
 • Länkar urskiljs med enbart färg.
Länkar, titlar och etiketter
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
Navigera utan mus
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Användaren saknar möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.
 • Tabb-ordningen är inte alltid logisk när det finns täckande lager till exempel meny.
Skärmläsare och andra hjälpmedel
 • En del knappar saknar namn eller beskrivna på engelska och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut eller uppdateras.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Visuellt ser text ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.
 • Hård radbrytning finns vilket kan störa uppläsningen för skärmläsaranvändare.
 • Rubriker saknar rätt rubriknivå vilket kan försvåra navigering.
 • Koden validerar inte och innehåller fel kopplade till tillgängligheten.
Formulär
 • Fel är svåra att upptäcka och användaren får inte hjälp att identifiera de.
 • Det saknas rätt etiketter till fälten.
 • Användaren får inget automatiskt stöd vid inmatning.
Förstoring och skärm
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.
 • Beroende på skärmstorlek går vissa funktioner inte att nå.
 • I vissa skärmstorlekar saknas alternativa sätt att navigera till exempel en sök-funktion.
Dokument
 • Dokument är inte tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 september 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service under tiden som vi arbetar med att uppdatera webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks AB har gjort en oberoende granskning av SDRF.nu.

Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 december 2021.