Vår värdegrund

Vi inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund är lyhörda, visar respekt och tar ansvar för varandra, individen, samhället och miljön. Genom vårt professionella agerande får vi förtroende av samhället och skapar trygghet. Vi värnar om alla genom öppenhet och omtanke.

Vi finns till för Er!

RESPEKT
Vi respekterar individen, samhället och miljön.
Vi respekterar fattade beslut inom organisationen samt medarbetarnas vilja och förmåga att göra ett bra jobb.

PROFESSIONALITET
Vi fullföljer våra uppdrag genom handlingskraft, egna initiativ och tydlig kommunikation. Vi övar, tränar och tar tillvara på erfarenheter, så att vi är skickliga, effektiva och ger rätt hjälp i rätt tid.
Vi har kunskapen och kompetensen att utföra vår uppgift och prioritera rätt för att lyckas med vårt uppdrag.

TRYGGHET
Vi skapar trygghet i samhället genom vår erfarenhet och kompetens.
Vi arbetar systematiskt för en ökad trygghet i vardagen, såväl inom organisationen som i samhället.

FÖRTROENDE
Vi förvaltar förtroendet som vi erhållit från medborgarna.
Vi visar tillit och förtroende för varandra.

OMTANKE
Vi bryr oss om varandra och allas lika värde.
Vi visar hänsyn för naturen och miljön vi vistas i.

ÖPPENHET
Vi är en öppen organisation som värderar alla lika och sätter människan i fokus.
Vi är öppna och ärliga mot varandra och mot dem vi möter. I allt vi gör finns medborgarens bästa i tankarna.

LYHÖRDHET
Vi är lyhörda för alla människors behov och bjuder in till en öppen dialog.
Vi har en engagerad och delaktig personal som ges förutsättningar att växa i sin yrkesroll.

ANSVAR
Vi använder våra resurser ansvarsfullt för att värna om individen, samhället och miljön på bästa sätt.
Vi följer rådande lagstiftningar och tar ansvar för att vårt uppdrag fullföljs på bästa sätt.