Brandskydd i hemmet

Beroende på hur vi bor så skiljer sig brandriskerna i våra hem och påverkar vilken nivå av brandskydd som vi behöver. Här finns tips om hur du kan skaffa dig ett bra brandskydd i din bostad.

Går du i tankarna att införskaffa brandskyddsutrustning tipsar vi om att i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Du kan också läsa mer på www.dinsakerhet.se som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Där finns information om risker och säkerhet för dig som privatperson.

I Lagen om skydd mot olyckor står det att man i “skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand

Detta innebär i praktiken att du ska ha brandvarnare, brandsläckare, och tänka till hur du kan förebygga brand och hur du agerar vid inträffad olycka.

Du ska också bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det kan låta krångligt men det är säkert mycket du redan gör idag men inte kallar just systematiskt brandskyddsarbete. Det kan till exempel vara att kontrollera brandvarnaren då och då, hålla ordning och reda, byta ut gamla och slitna elapparater, kontrollera trycket i brandsläckaren, lära barnen var brandsläckaren finns och hur den fungerar.

Kom ihåg att testa din brandvarnare – Få gratis SMS-påminnelse!

Några goda råd om hur du kan göra ditt hem säkrare
 • Ställ värmeljus var för sig. Om de står tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
 • Placera ljus stadigt och långt ifrån sådant som kan börja brinna.
 • Släck ljusen när du lämnar rummet.
 • Stanna kvar vid spisen när den är på och matlagning är igång.
 • Saker som kan börja brinna ska stå långt ifrån spisen.
 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten.
 • Installera gärna en spisvakt med timer-funktion.
 • Rök aldrig i sängen, soffan eller någon annanstans där du lätt somnar.
 • Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.
 • Förvara aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
 • Se till att glödlamporna har rätt watt-antal och att inga skarvsladdar kommer i kläm.
 • Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
 • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
 • Byt ut trasiga sladdar, kontakter och vägguttag. Skruva åt det som sitter löst.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elelement för torkning.
 • Om säkringarna ofta går sönder – kontakta en elektriker för felsökning
 • Dra ur el- och antennsladd till TV:n vid åskväder
 • Se till att TV:n står fritt och luftigtr köksfläkten rengjord?
 • Finns brandvarnare och fungerar den?
 • Finns handbrandsläckare i bostaden?
 • Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox
 • Installera en jordfelsbrytare