Säsongsinformation

Här samlar vi information som är säsongsbunden.

Valborg 30 april

I SAMBAND MED VALBORG SKA DU ANMÄLA ELDNING EFTERSOM DU DÅ ELDAR EFTER ATT DET BLIVIT MÖRKT PÅ KVÄLLEN.

Några saker som är bra att tänka på för dig som anordnar en valborgsmässoeld

 • Den som anordnar en valborgsmässoeld är alltid ansvarig och ska stanna kvar på platsen tills elden släckts eller brunnit ut.
 • Välj en lämplig plats för bålet. Det bör vara minst 50 meter mellan elden och närliggande byggnader eller vegetation.
 • Placera bålet på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktningen inte stör grannar eller kringboende med nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Undvik stora bål, elden bör inte vara större än 6 meter i diameter och 3 meter hög.
 • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt gräs och annat brännbart material. Området ska dessutom vattnas vid behov.
 • Elden ska endast innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande bör undvikas då det kan leda till kraftig rökutveckling.
 • Det är inte tillåtet att elda plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke och annat osorterat skräp då det kan orsaka besvärlig lukt och giftig rök.
 • Vidta åtgärder som hindrar allmänheten att komma för nära elden.
 • Vid behov ska särskilt bevakning anordnas vid närliggande byggnader, tät vegetation eller liknande i vindriktningen.
 • Det ska finnas brandredskap tillgängligt på eldningsplatsen, till exempel en vattenslang som når bålet, vattentunna med hinkar eller handbrandsläckare. Använd en kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Se till att du enkelt kan larma brandkåren vid behov. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn!

Läs också mer på vår sida Eldning utomhus.

Camping

Husvagnar och husbilar brinner snabbt, ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. Att hålla rätt avstånd och ha utrustning för tidig varning och ingripande är det viktigaste att tänka på.

Avstånd

Står bilar och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande. Kom också ihåg att placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Utrustning

En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Läs mer i MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) broschyr “Brandsäker camping”

Synas i trafiken

40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Vid mörkt och vått väglag syns du ännu sämre och bilens bromssträcka är ofta 2-4 gånger längre än vid normalt väglag. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för betydligt att råka ut för en olycka. Utan reflexer syns du inte förrän bilen är 20-30 meter ifrån dig. En riskabelt kort sträcka för att hinna sakta in i tid. Med reflex syns du redan på 125 meter avstånd.

Testa din reflex genom att KLICKA HÄR

Så bär du reflexen

När man rör sig i trafiken är det viktigt att man syns från alla håll. Reflexer syns bäst om de är i rörelse. Därför är det bra att ha en reflex hängande i ett snöre och att placera reflexer runt armar och ben. Det är även bra om reflexerna sitter lågt eftersom du då syns bättre när bilen har halvljuset på.

Reflexväst är bra men bör kompletteras med reflexband kring armar och ben. På små barn syns reflexer mycket bra eftersom de ofta är i hela halvljusets ljusområde.

Så länge håller reflexen

En bra reflex är en fin optisk produkt som man bör hantera varsamt. Ligger en reflex i fickan tillsammans med mynt eller nycklar blir den repig och tappar mycket av sin reflexförmåga.

Håll reflexen borta från hög värme och vatten. Utsätts reflexerna för värme, till exempel i en varm bil, kan de optiska delarna förstöras och reflexen fungerar inte längre. Om vatten kommer in reflexens optiska delar kan reflektionsförmågan förstöras. Torka därför av regndroppar från reflexens yta.

Vad säger lagen?

Enligt lagen ska det i mörker finnas reflexer på cyklar, mopeder, rullstolar, sparkar, traktorer, hästfordon och släpfordon som dras av traktor eller motorredskap.

För mopeder gäller att reflexer ska vara godkända och återkasta vitt ljus framåt, rött ljus bakåt och orangegult eller vitt åt sidorna. På moped med tramp- eller vevanordning ska pedalerna ha reflexer som återkastar orangegult ljus framåt och bakåt.

Läs mer på NTF’s sida om reflexer