Agera rätt vid olycka

Här informerar vi hur du ska agera vid små och stora olyckor

Genom att vara förberedd och medveten om olika risker så kan du själv förhindra många bränder och olyckor. Om olyckan ändå inträffar är det viktigt att veta vad du skall göra. Din kunskap och ditt handlande är viktiga för att skadan skall bli så liten som möjligt.

Här hittar du tips och råd för några olika situationer du kan råka ut för.

Vid större eller extraordinära händelser så finns information att tillgå via Krisinformation och via din lokala P4-station.

Vi informerar även löpande på vår hemsida och våra sociala medier.

Kommer du först fram till en trafikolycka
 1. Ta reda på vad som har hänt: Finns det några skadade? Hur många kan vara skadade och vem är i störst behov av hjälp. Ta befälet men ta hjälp av andra som kommer till platsen.
 2. Larma SOS på telefonnummer 112.
 3. Rädda om någon skadad befinner sig i livsfarligt läge, det kan vara en brand eller nära trafiken, försök flytta den/de skadade till en säker plats.
 4. Varna andra medtrafikanter. Sätt ut varningstrianglar och skydda olycksplatsen.
Om du själv är inblandad i en trafikolycka

Räddningstjänstens främsta uppgift är att ta hand om de skadade på ett så skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan det ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper sönder en bil. Detta gör vi för att varsamt få ut den/de skadade från fordonet och för att inte förvärra eventuella kroppsskador. Dessutom gör vi bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. Vi spärrar även av olycksplatsen för att göra det till en så säker och trygg plats som möjligt för både skadade och räddningspersonal.

Har du varit inblandad i en trafikolycka ska du kontakta ditt försäkringsbolag. De hjälper dig med all relevant information och vad du ska göra härnäst.

Om ditt fordon måste bärgas ska du ringa det bärgningslarmnummer som ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på platsen sköter de ofta kontakten med utsedd jourbärgare.

Länk till Svenska rådet för hjärt- och lungräddning för att läsa mer och få information om hur man går tillväga vid ett hjärtstopp, ett luftvägsstopp eller andningsstopp:

HLR-rådet

Det går alltid att ringa 112 i en nödsituation, var man än befinner sig i landet. Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör tar emot telefonsamtalet och kopplar dig till den hjälporganisation du behöver. Det kan till exempel vara ambulans, räddningstjänst eller jourhavande läkare.
Nödnumret 112 ska bara användas i akuta situationer. Larmoperatören kan med hjälp av telefonnumret se från vilken adress samtalet kommer. Vid larmning från mobiltelefon slår du 112 utan riktnummer.
När du ringer 112:
 • tala om vad som har hänt
 • tala om vem du är och varifrån du ringer
 • tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer.

Om du befinner dig på en olycksplats, kom ihåg att:

 • behålla lugnet
 • larma och ordna vägvisning
 • se till att någon tar ledningen om det finns fler personer på olycksplatsen som kan hjälpa till
 • du som tar ledningen – skaffa en överblick och ge därefter order för att förhindra ytterligare skada, till exempel genom att vid en trafikolycka varna andra trafikanter
 • ge första hjälpen
 • hålla obehöriga borta

Ladda gärna ner 112-appen till din telefon för att få snabb information vid händelser i din närhet. Om du ringer 112 via appen skickas din position automatiskt till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att komma fram.

Läs mer om SOS Alarm och 112-appen på deras hemsida www.sosalarm.se

Telefonnumret 1177 är ett av våra viktigaste telefonnummer. Här får du sjukvårdsrådgivning dygnet runt och du kan fråga om allt. 1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguiden finns på webben och via telefon, de har öppet dygnet runt.

Läs mer om Akuta råd och Första hjälpen via 1177 Vårdguiden

Telefonnumret 1177 är ett av våra viktigaste telefonnummer. Här får du sjukvårdsrådgivning dygnet runt och du kan fråga om allt. 1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguiden finns på webben och via telefon, de har öppet dygnet runt.

Läs mer om Brännskador och köldskador via 1177 Vårdguiden

Telefonboken
 • Gå till Telefonboken i din mobiltelefon och välj Lägg till ny kontakt
 • Skriv in förkortningen ICE följt av namnet på den person du vill ska kontaktas vid en akut situation, och vilken relation ni har. Till exempel ICE wife Samira. Det är smart att skriva på engelska om du reser mycket. Tryck OK.
 • Skriv in personens telefonnummer. Lägg till Sveriges landsnummer +46 om du brukar befinna dig utomlands. Tryck OK. För mer än en kontakt, skriv ICE1, ICE2, ICE3 och så vidare.
Dina ICE-personer
 • Försäkra dig om att den personen/personerna har gått med på att vara din ICE-kontakt
 • Skriv gärna in flera telefonnummer till varje person
 • Informera din ICE-kontakt om du har några allergier, sjukdomar eller om du tar mediciner så att hen kan berätta det för sjukvårdspersonalen
 • Se till att din ICE-kontakt har en lista på övriga som hen ska kontakta, till exempel din arbetsgivare
 • Om du är under 18 år ska din mamma eller pappa stå som ICE-kontakt, alternativt någon annan person som är bemyndigad att fatta beslut i ditt ställe.
 • Om din ICE-kontakt är en döv person, skriv in förkortningen ICETEXT.

Tips! Om du vill undvika att din mobiltelefon presenterar dina kontaktpersoner som ICE när de ringer till dig kan du lägga in tecknet * direkt efter numret till din ICE-kontakt. Numret kommer ändå fungera om man behöver ringa din ICE-kontakt i en allvarlig situation.

De enklaste sätten
 • Ha en bakgrundsbild med ICE-numret. Lättast är att skriva en vanlig lapp, fota av den med telefonen och lägga upp den
 • Eller tejpa en lapp med dina ICE-kontakter på mobiltelefonens baksida
När det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Om olyckan är allvarlig och av sådan typ att räddningsledaren bedömer att allmänheten bör varnas, kan utomhusvarningen “Viktigt meddelande till allmänheten”, även känd som “Hesa Fredrik”, användas.

Signal “Viktigt meddelande till allmänheten”. 7 sekunder ton med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst två minuter.

Signal “Faran över”. När faran är över ljuder en 30-40 sekunders sammanhängande signal.

Larmet testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.


Om du hör signalen “Viktigt meddelande till allmänheten” ska du:
 • söka skydd inomhus,
 • stänga fönster, dörrar och om möjligt ventilation,
 • söka information via radio och TV,
 • stanna inomhus tills du får annan information via radio eller TV eller till du hör signalen “Faran över” (se ovan).

Systemet för utomhusvarning är som det låter – en signal för att varna allmänheten utomhus.  Det är alltså inte tänkt att signalen ska höras inomhus, även om den i många fall gör det. Om du befinner dig inomhus är det inte säkert att du hör signalen alls.

Läs mer på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Vad händer efter olyckan?

Det kan vara mycket att ta in när en olycka skett. Vi kommer inte bara hjälpa dig i det mest akuta skedet utan vi kommer även finnas där efter larmet och hjälpa dig med information och samtal som kan behöva göras. Du är sen alltid välkommen att kontakta oss/komma till stationen för att få prata och ställa frågor om det som hänt.

VIKTIGT att komma ihåg är att efter alla olyckor som orsakat någon skada ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Det kan vara skador på din egendom eller dig som person. Kontakta dem så snart du har möjlighet så du kan få vidare hjälp.

Södra dalarnas räddningstjänst