Om oss

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund finns till för de som bor, verkar och vistas i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommuner. Vi bildades 1998 och har idag sex brandstationer och cirka 150 anställda.

Avesta och Hedemora gick 1998 in i ett samarbete kring räddningstjänsten och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund bildades. 2001 anslöt sig Norbergs kommun till förbundet och 2007 gick även Fagersta kommun med.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har från våra fyra medlemskommuner fått uppdraget att bedriva räddningstjänst enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO). Vi skall även bedriva den tillsyn som LSO ålägger kommunerna att genomföra.

Vi har även ansvar för att ha tillsyn över att sotning och brandskyddskontroll utförs. Vi handlägger även tillstånd och tillsyn enligt Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor. Läs mer om oss i vår broschyr Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund