Styrning

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds styrs av en förbundsdirektion vars ledamöter utses av respektive medlemskommuns fullmäktige. Den politiska organisationen består av tre ledamöter från Avesta, två ledamöter från Hedemora, två ledamöter från Norberg och två ledamöter från Fagersta. Dessutom finns ett arbetsutskott med fyra ledamöter.

Länk till direktions ledamöter (Avesta kommuns hemsida)

KALLELSER OCH HANDLINGAR

Här finns kallelser och handlingar till kommande sammanträden (Avesta kommuns hemsida)

PROTOKOLL

Här finns protokoll från arbetsutskottets och direktionens sammanträden (Avesta kommuns hemsida)

STYRANDE DOKUMENT

Handlingsprogram 2023-2026

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021