Utbildning

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund anordnar och genomför utbildningar för våra medlemskommuner Avesta, Hedemora Fagersta och Norberg samt för våra avtalskunder Boliden Mineral AB, Stora Enso Fors AB, Outokumpu Stainless AB och Fagersta Stainless AB.

För alla övriga så har vi ett samarbete med Brandskyddsföreningen Dalarna och Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB.  Brandskyddsföreningarna samarbetar med räddningstjänsterna i länet och erfarna instruktörer från räddningstjänsten leder utbildningarna.

För att se aktuella utbildningstillfällen och boka en utbildning direkt, klicka vidare till Brandskyddsföreningen Mitt’s sida

Vid frågor kring utbildningar eller begära offert

För medlemskommuner och avtalskunder:
Kontakta Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund på telefon 0226-64 58 00 eller via mail sdr@avesta.se

För övriga:
Kontakta Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB på telefon 070-930 63 60 eller via mail till info@bfmitt.se eller Brandskyddsföreningen Dalarna på telefon 070-579 50 40

Brandsäkerhet betyder trygghet för företaget, de anställda, dina kunder och leverantörer. Ett brandsäkert företag har konkurrensfördelar i många sammanhang. Om de trots allt börjar brinna finns det mycket att vinna på att de anställda är utbildade och snabbt handlar rätt. En brandskyddsutbildning är den bästa investeringen för ditt företags trygghet och framtid. Teknik är inte allt. Många sätter sin tillit till teknisk brandskyddsutrustning, som brandvarnare, rökdetektorer, larm och branddörrar. Det spelar dock ingen roll hur avancerad utrustning företaget har, om utrymningsvägarna är blockerade, branddörrarna står öppna och personalen inte klarar situationen. Att gå en brandskyddsutbildning är en billig försäkring på mer än ett sätt. Du minskar risken för att det överhuvudtaget börjar brinna. Du blir mer medveten, upptäcker och tar bort brandrisker.

Några exempel på utbildningar

 • Heta Arbeten
 • Brandskyddsutbildning (grundläggande)
 • Brandskyddsutbildningar (special)
 • SBA (systematiskt brandskyddsarbete)
 • HLR (hjärt- och lungräddning, basal vuxen)
 • HLR-Barn (hjärt- och lungräddning, barn 0-12 år)
 • D-HLR (hjärtstartare/defibrillator)
 • Första Hjälpen
 • Vägvisare/insatspersonal
 • Utrymningsledare
 • Brandfarlig vara
 • Egensotning
 • Anläggningsskötare
 • Bensinstationsföreståndare
 • Brandpraktik
 • Brandinformation
 • Utrymningsövningar
 • Hem- och fritidssäkerhet
 • Övriga