Räddningsregion Bergslagen

Tillsammans för ett tryggare samhälle

Tisdag 12 maj 2020 klockan 10.00 startade Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny, gemensam, operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland bildar nu därför en gemensam operativ ledningsorganisation.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

Räddningsregion Bergslagen är unikt på så sätt att det har byggts tillsammans av de ingående räddningstjänsterna och att det är det första i sitt slag utanför storstadsregionerna.

Samarbete gällande räddningsledning och resurser

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats
 • leda stora insatser
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam ledningscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en ny, gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. De ingående räddningstjänsterna bidrar till räddningscentralen på olika sätt.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras operatörer sköter utlarmningen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Ingående räddningstjänster

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:

 • Bengtsfors räddningstjänst
 • Bergslagens räddningstjänst
 • Brandkåren Norra Dalarna
 • Nerikes Brandkår
 • Räddningstjänsten Arvika
 • Räddningstjänsten Dals-Ed
 • Räddningstjänsten Eda
 • Räddningstjänsten Hagfors
 • Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • Räddningstjänsten Malung-Sälen
 • Räddningstjänsten Skinnskatteberg
 • Räddningstjänsten Säffle
 • Räddningstjänsten Torsby
 • Räddningstjänsten Åmål
 • Räddningstjänsten Årjäng
 • Sunne räddningstjänst
 • Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Lagrådsremiss i maj 2020

I början av maj 2020 kom en lagrådsremiss där regeringen föreslog att liknande organisationer för gemensam ledning ska skrivas in som krav i lagen om skydd mot olyckor. Utifrån detta beslutade riksdagen 21 oktober 2020 om förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Ändringarna innebär bland annat att:

 1. samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas
 2. kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. I och med starten av RRB uppfyller de ingående kommunerna redan lagens intentioner. Övriga har fram till 1 januari 2022 på sig att göra samma sak.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Det nya samarbetet innebär att vi som kommunala räddningstjänster tillsammans höjer vår förmåga. Våra yttre ledningsfunktioner på skadeplats kommer att få bättre förutsättningar att agera och leda räddningsinsatser. Vi kommer dessutom kunna ta emot förstärkningsresurser samt lämna hjälp till andra regioner på ett bättre och mer samordnat sätt. Det känns spännande och intressant att få vara med i denna positiva utveckling av vår räddningstjänst.

Mats Jansson, räddningschef
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund