Sotning och brandskyddskontroll

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för tillsynen av de entreprenörer som utför sotning och brandskyddskontroll i våra medlemskommuner. Vi hanterar även ansökningar om egensotning.

I Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund finns idag tre sotningsdistrikt, Avesta, Hedemora och Norberg/Fagersta.

Sotning och brandskyddskontroll utförs av följande entreprenörer:

Avesta – Gästrike-Dala Sotarn AB
Hedemora – Skråets Skorstensfejeri i Dalarna
Norberg/Fagersta – Bergslagens Sotning & Ventilation AB

Du får sota din fastighet själv om sotningen blir utförd “på ett från brandsynpunkt betryggande sätt” enligt Lagen om skydd mot olyckor. För att du ska kunna ansöka om egensotning måste du genomgå en kurs för att styrka att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen. Dessutom måste din anläggning vara godkänd utan anmärkning vid brandskyddskontroll. Kurser genomförs av Brandskyddsföreningen på flera platser i landet.

Här hittar du blanketten för Ansökan om egensotning

Alternativt vår e-tjänst för Ansökan om egensotning