Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning innebär att människor övernattar i lokaler som inte är avsedda för det t.ex. skolor, bygdegårdar, idrottsanläggningar, m.m. När en lokal på detta sätt får ändrad användning ställs krav på brandskydd och personlig säkerhet.

Här finns regler och blanketter för anmälan av tillfällig förläggning/övernattning.

Anmälan ska göras senast 14 dagar före övernattningen via blanketten “Anmälan om tillfällig förläggning”.

Läs igenom regler och instruktioner samt fyll i anmälan och skicka till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund på SDR@avesta.se

Regler för tillfällig förläggning

Anmälan om tillfällig förläggning

Förteckning över tillfälligt inkvarterade

Instruktion för förläggningsansvarig