Tillfällig förläggning/övernattning

Tillfällig förläggning innebär att människor övernattar i lokaler som inte är avsedda för det t.ex. skolor, bygdegårdar, idrottsanläggningar, m.m. När en lokal på detta sätt får ändrad användning ställs krav på brandskydd och personlig säkerhet.

Här finns regler och blanketter för anmälan av tillfällig övernattning.

Anmälan ska göras senast 14 dagar före övernattningen via blanketten “Anmälan om tillfällig övernattning”.

Läs igenom följande dokument samt fyll i anmälan och skicka till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund på SDR@avesta.se

Regler för tillfällig övernattning

Förslag på brandskyddsorganisation och ordningsregler

Anmälan om tillfällig övernattning

Förteckning över tillfälligt inkvarterade


Brandskydd i tillfälliga anläggningsboenden