Brandfarliga och explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Dessutom syftar lagen till att förebygga obehörigt förfarande med varorna, det vill säga brottsliga handlingar som stöld eller sabotage. Läs mer om regler och information om brandfarliga och explosiva varor på MSB’s hemsida (Myndighet för samhällsskydd och beredskap)

När man ska hantera brandfarlig och/eller explosiva varor kan tillstånd behövas:

BRANDFARLIG VARA

Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

EXPLOSIV VARA

Anmälan om föreståndare och deltagare för explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara