Farliga verksamheter

SEVESO-företag inom vårt räddningstjänstförbund

SEVESO-lagen syftar till att skapa trygg och säker hantering av företag som hanterar stora mängder kemikalier. Nedanstående företag ligger inom SDR’s område och klassas som SEVESO-företag. Som den del i SEVESO-lagen åligger det både företagen och kommunen att ge information som kan vara till nytta för den enskilde medborgaren.

Här kan du läsa mer om respektive företag och hur räddningstjänsten är förberedd för att hantera olyckor på dessa företag.