Farliga verksamheter

SEVESO-företag inom vårt räddningstjänstförbund

SEVESO-lagen syftar till att skapa trygg och säker hantering av företag som hanterar stora mängder kemikalier. Nedanstående företag ligger inom SDR’s område och klassas som SEVESO-företag. Som den del i SEVESO-lagen åligger det både företagen och kommunen att ge information som kan vara till nytta för den enskilde medborgaren.

Här kan du läsa mer om respektive företag och hur räddningstjänsten är förberedd för att hantera olyckor på dessa företag.

Aktuellt under perioden 5-16 november 2020

Utställning för allmänheten av kommunala planer för räddningsinsats

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ålägger kommunen att upprätta planer för räddningsinsatser för verksamheter som hanterar större mängden kemikalier. Inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds område är dessa verksamheter Boliden Mineral, Fagersta Stainless, Linde Gas, Outokumpu och Seco Tools.

Planerna uppdateras just nu (det görs vart tredje år) och finns nu utställda för allmänheten på Räddningsstationen Avesta till och med 16 november. Ni är välkomna att komma förbi, ta en titt, ställa frågor och kommentera på innehållet.