Grilla säkert

Planera grillningen ordentligt. Var utomhus på en säker plats. Ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink med vatten i närheten för att kunna släcka om något antänds utanför grillen. Är det varmt och torrt ute är det bra att kolla upp om det är eldningsförbud. Har kommunen utfärdat eldningsförbud får du inte grilla överallt.

Kontrollera alltid om det är eldningsförbud innan du grillar!

Använd rätt typ av tändvätska

Den vätska du använder för att tända grillen ska vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända. Även tändpapper, tändgelé, tändblock är säkra sätt att tända grillen. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.
Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan gas- och luftblandningen i flaskan antändas i en explosion och ge omfattande brännskador och starta en brand.
Var försiktig med gnistor och kringflygande aska om du fläktar gärna på glödbädden med en pappskiva för att få fin grillglöd.

Släck grillen ordentligt

När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Många bränder har uppstått när man tömt grillen eller slängt engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de var helt släckta.
Bränder kan även uppstå när grillar med glödrester placeras inomhus i garage och liknande eller intill ytterväggar. Glöden avger giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller glöd inomhus eller i ett slutet utrymme. Kolmonoxid är en starkt giftig gas.

Får man grilla på balkongen?

Kolgrillar är inte lämpliga att använda på balkonger, använd istället en elgrill eller gasolgrill. Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men det får aldrig innebära en brandrisk och många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har särskilda ordningsregler som gäller grillning på balkongen.

Även om din hyresvärd inte förbjudit grillning på balkongen får du inte störa dina grannar. Röken från grillen kan vara obehaglig och kan räknas som en störning. Se till att ha något att släcka med lätt tillgängligt.

Hur långt från husfasaden ska en grill stå?

Det finns ingen regel för det men ett bra knep är att känna med handen om ifall fasaden känns varm. Om fasaden är minsta varm, måste grillen flyttas längre från fasaden.

CHECKLISTA – Grilla med gasolgrill
  • Kolla med kommunen om det är eldningsförbud där du bor. Se också räddningstjänstens anvisningar för eldning och grillning.
  • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, BYT!
  • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
  • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet av fastighetsägaren.
  • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
  • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader, vedhögar.
  • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
  • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
  • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.