Nyheter

Södra dalarnas räddningstjänst

JUST NU söker vi Ekonomichef och Stf. Räddningschef

Nu har vi lediga tjänster hos oss. Vi söker en Ekonomichef med sista ansökningsdag den 6 dec 2022. Vi söker även en Stf. Räddningschef tillika chef för räddningsavdelningen med sista ansökningsdag den 2 jan 2023. Läs mer under Lediga tjänster och välkommen med din ansökan!

Lediga tjänster Brandman heltid (pool)

Just nu söker vi två tjänster som Brandman heltid (pool). Klicka på Lediga tjänster och läs mer.

Södra dalarnas räddningstjänst

Allmänhetens frågestund 2022-03-24 kl 11.00

Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund inbjuder till allmänhetens frågestund gällande bokslut 2021.

Torsdag 2022-03-24 kl 11.00-11.45 på räddningsstationen i Avesta.

Test av VMA på måndag 7 mars klockan 15

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar.

På måndag den 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen. Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att det är ett test.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas signalen fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen.

Under 2022 testas signalen följande datum:

  • 7 mars
  • 13 juni (OBS! 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
  • 5 september
  • 5 december

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått frågor om testet kommer att genomföras. Svaret är ja, testet kommer att genomföras som planerat.

Med tanke på omvärldsläget betonas att måndagens signal är just ett test.

Om signalen hörs i skarpt läge ska allmänheten:

  • Gå inomhus.
  • Stäng alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.
  • Ta del av information på webbplatsen www.krisinformation.se
  • Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Numret 112 ska bara användas vid akut fara. Du ska inte använda det för att få mer information. Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Om du misstänker att en uppgift inte är sann, ska du inte sprida den. Kontrollera alltid källan om du känner dig osäker.

krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter.

Södra dalarnas räddningstjänst

Allmänhetens frågestund inställd

Med anledning av rådande pandemi kommer Allmänhetens frågestund gällande budget 2022 inte att genomföras.