Södra dalarnas räddningstjänst

Lättade restriktioner kring Afrikansk svinpest

Den 22 februari lättar restriktionerna både i ytterområdet och i kärnområdet.

Dock bör fortsatt försiktighet iakttas vid vistelse i skog och mark eftersom bekämpningsarbetet fortfarande pågår.

Det är viktigt att tänka på att:

  • se till att inga vildsvin tar sig in i kärnområdet. Stäng grindar i stängslet och rapportera skadat stängsel.
  • rapportera vid upptäckt av sjuka eller döda vildsvin. Rapportera även skelettdelar, levande vildsvin och spår från vildsvin.
  • rengöra skor och utrustning vid misstänkt kontakt med kadaver eller avföring från vildsvin i kärnområdet.
  • undvika att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser.

Läs mer på www.jordbruksverket.se