Viktigt: Stor brandrisk!!

I stora delar av landet råder nu stor eller mycket stor brandrisk.

Även om inte eldningsförbud utfärdats kan brandrisken alltså vara hög. Risken är som störst soliga och torra dagar när elden lätt sprider sig i vinden och det är av största vikt att vara extra försiktig vid eldning utomhus under gräsbrandsäsong.

Försiktighet ska alltid tillämpas vid hantering av eld i naturen – oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats.

Att orsaka en brand kan vara straffbart.

Efter att en skogsbrand är släckt kan ändå glöd kvarstå under marken. Glöden kan spridas under mark, i rötter och död växtlighet. Glöden kan snabbt och oväntat blossa upp till en brand igen, trots att ytan ser opåverkad ut.

När brandrisken är hög –

tänk alltid ett varv extra innan du beslutar dig för att hantera eld utomhus!

Badsäkerhetens dag, Lördag 18/5, i Metropoolen Avesta

På lördag anordnas en dag i badsäkerhetens tecken i badhus Metropoolen, Avesta.

För initiativet står Metropoolen – i samverkan med Avesta Simsällskap, ambulansen och Södra Dalarnas räddningstjänstförbund.

Mer information finns att hitta på Avesta kommuns hemsida

Kom och ta del av en viktig och spännande dag med badsäkerhet i fokus!

JUST NU SÖKER VI: 1:e Stf Räddningschef – tillika chef Räddningsavdelningen

Vi söker dig som förutom ställföreträdarskapet kommer att vara chef för
Räddningsavdelningen. Vill du bli vår nya kollega?

Sök jobbet som Stf Räddningschef

Stor risk för gräsbrand!

Kommunala planer för räddningsinsats

Räddningstjänsten har reviderat/upprättat planer för räddningsinsats för de företag/anläggningar inom förbundsområdet som är klassade som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån.

Dessa företag hanterar stora mängder kemikalier som vid en olycka kan påverka samhället negativt.

Dessa planer finns utställda på brandstationen i Avesta under tiden 2024-04-29 till 2024-05-20 för att allmänheten ska beredas möjlighet att lämna synpunkter innan planerna fastslås.

De aktuella företagen är:

Outokumpu Avesta.

Linde Gas AB Avesta.

Boliden Mineral Ab Garpenberg.

Fagersta Stainless AB Fagersta.

Seco Tools Fagersta.

Foto: David Ekebom

Risk för gräsbrand

Nu är risken stor för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs.

Brandrisken omfattar förbundets samtliga medlemskommuner och är som störst under eftermiddagen.

Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Följ uppdateringar kring vädervarningar och brandrisk på SMHI:s sida om konsekvensbaserade varningar

Nya bestämmelser ang eldning av trädgårdsavfall

From 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall på den egna tomten. Kort innebär det att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen och att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall på den egna tomten.

Läs mer

Gul varning – Norra Svealand och Gävleborgs län

Gul varning utfärdas nu i Norra Svealand och Gävleborgs län.

På grund av snösmältning i området väntas höga flöden i åar, bäckar och diken samt höga vattennivåer i sjöar.

De höga nivåerna förväntas öka ytterligare under veckan och risk för översvämningar finns nära sjöar och vattendrag.

Dalarna – omfattande vårflod i antågande

Vårfloden i Dalarna väntas i år bli kraftigare än vanligt. Redan nu syns höga flöden på flera håll och räddningstjänsten uppmanar de som bor i områden som är översvämningskänsliga att noga följa utvecklingen.

Risken finns för konsekvenser i form av översvämmade vägar, byggnader och påverkan på samhällsviktig verksamhet.

Besök smhi.se för senaste väderuppdateringarna, samt krisinformation.se för information och råd om hur skador från vårfloden kan förebyggas eller minskas.

 

STEFAN LUNDQVIST CHEF SKYDDSAVDELNINGEN

 

Invigning av samverkanscentralen Seglet

Tisdag 9 april 2024 invigdes Seglet, samverkanscentral Bergslagen i Örebro. Samverkanscentralen är unik i Sverige och ska bland annat leda till kortare larmkedjor och förbättrad samverkan mellan olika samhällsaktörer.

I den nya samverkanscentralen leder polisregion Bergslagen, SOS Alarm och Räddningsregion Bergslagen olika typer av insatser i delar av mellersta Sverige där målet är att stärka förmågan att hantera både vardagliga händelser och större kriser, samt att olycksdrabbade ska få snabbare hjälp med rätt resurs på plats.

Det unika med Seglet är att det finns en gemensam samverkansarena där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan leda insatser tillsammans dygnet runt.

– Vi ser stora fördelar med att alla ”blåljusorganisationerna” är samlokaliserade i gemensamma lokaler i Seglet redan då larm inkommer till SOS Alarm. Vi ser också fördelar med att vi kan påbörja samverkan med övriga samhällsaktörer gemensamt och snabbare i Seglet för att tillskapa effektiva insatser, där även riskbedömningar underlättas, säger Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår.

                

Patrick Ungsäter, regionpolischef Bergslagen, Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår och Madeleine Raukas, VD på SOS Alarm.