Södra dalarnas räddningstjänst

Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund inbjuder till allmänhetens frågestund gällande bokslut 2021.

Torsdag 2022-03-24 kl 11.00-11.45 på räddningsstationen i Avesta.

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar.

På måndag den 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen. Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att det är ett test.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas signalen fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen.

Under 2022 testas signalen följande datum:

 • 7 mars
 • 13 juni (OBS! 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
 • 5 september
 • 5 december

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått frågor om testet kommer att genomföras. Svaret är ja, testet kommer att genomföras som planerat.

Med tanke på omvärldsläget betonas att måndagens signal är just ett test.

Om signalen hörs i skarpt läge ska allmänheten:

 • Gå inomhus.
 • Stäng alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
 • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.
 • Ta del av information på webbplatsen www.krisinformation.se
 • Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Numret 112 ska bara användas vid akut fara. Du ska inte använda det för att få mer information. Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Om du misstänker att en uppgift inte är sann, ska du inte sprida den. Kontrollera alltid källan om du känner dig osäker.

krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter.

Södra dalarnas räddningstjänst

Med anledning av rådande pandemi kommer Allmänhetens frågestund gällande budget 2022 inte att genomföras.

Just nu söker vi en Stf. Räddningschef tillika chef för skyddsavdelningen. Klicka in på Lediga tjänster och läs mer.

Skicka in din ansökan senast 6 december.

Nu är det torrt i skog och mark och risken för gräs- och skogsbränder ökar. När det blåser lite kan elden spridas snabbt och väderomslagen kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Skogsbränder kan uppstå på grund av eldning, skogsavverkning, gnistor från tåg eller blixtnedslag. Vid långvarig torka, då även djupare markskikt är uttorkade, kan en antändning leda till att en svår brand utvecklas.

Ta alltid reda på om eldningsförbud råder innan du planerar att elda eller grilla. Klicka HÄR för att läsa mer om eldning utomhus.

Just nu har vi flera tjänster öppna för ansökan. Klicka in och läs mer under Lediga tjänster

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2021.

Äntligen har vi fått vinter! Och i dessa pandemitider är det fler och fler som upptäcker friluftslivet. Det lockar många till att ta sig ut på sjöar och isar för att prova fiskelyckan, åka skridskor eller ta en promenad på isen.

Issäkerhetsrådet uppmanar till extra försiktighet på grund av följande:

 • Snö på nyisar är extra lurigt. Isens tjocklek och bärighet blir mer svårbedömd och därmed ökar risken för att gå igenom. Snötäcket isolerar effektivt och istillväxten försämras markant. Trots sträng kyla hindras isen från att växa. Snön dämpar dessutom ljud och skymmer svagheter i isen.
 • I samband med riklig nederbörd (regn) under hösten har det skapats ovanligt stora flöden i våra vattendrag. Extra uppmärksamhet krävs därför vid platser med strömmande vatten, såsom inlopp och utlopp, i sund, över grund och runt uddar.

Några enkla regler för ökad säkerhet innan du ger dig ut på isen:

 • Undersök isens bärighet innan du går ut på den och vid förflyttningar; använd ispik eller isborr. Issäkerhetsrådet rekommenderar minst 10 cm kärnis.
 • Ta hjälp och råd av erfarna om du är det minsta osäker.
 • Kolla gärna med närboende eller fiskeklubbar som ofta kan ge en bra bild av isläget.
 • Var aldrig ensam på isen. Att själv ta sig upp om isen brister kan vara svårt.
 • Använd säkerhetsutrustning som ispik, isdubbar (bärs under hakan) och lättåtkomlig säkerhetslina. Någon form av flythjälp kan vara avgörande om du går igenom isen. Se till att placera telefonen i ett vattentätt fodral och värmeisolerande ficka.
 • Lär dig isens svaga punkter. Särskilt viktigt att undvika nu är: strömsatta områden som in- och utlopp och sund.
 • Kör inte skoter på okänd is.
 • Håll dig på land om det finns minsta anledning att tro att isen kan vara farlig.

Mer information om issäkerhet på issäkerhet.se (extern länk)

Södra dalarnas räddningstjänst

Med anledning av rådande pandemi kommer Allmänhetens frågestund gällande budget 2021 inte att genomföras.

Visste du att 40% av alla trafikolyckor där gående är inblandade, inträffar när det är mörkt? Vid mörkt och vått väglag syns du ännu sämre och bilens bromssträcka är ofta 2-4 gånger längre än vid normalt väglag. Utan reflexer syns du inte förrän bilen är 20-30 meter ifrån dig. En riskabelt kort sträcka för att hinna sakta in i tid. Med reflex syns du redan på 125 meters avstånd.

VAR RÄDD OM DIG OCH ANVÄND REFLEX!

Södra dalarnas räddningstjänst

Under en längre tid har det varit eldningsförbud i våra fyra medlemskommuner Avesta, Hedemora, Fagersta och Norberg. Tack vare de regnväder som vi haft under söndagsdygnet så har brandrisken minskat. Kommande vecka ser ut att bli ostadig med en del nederbörd och lägre temperaturer så därmed häver vi eldningsförbudet fr.o.m. måndag 29 juni i våra medlemskommuner Avesta, Hedemora, Fagersta och Norberg, meddelar räddningschef Mats Jansson.