Invigning av samverkanscentralen Seglet

Tisdag 9 april 2024 invigdes Seglet, samverkanscentral Bergslagen i Örebro. Samverkanscentralen är unik i Sverige och ska bland annat leda till kortare larmkedjor och förbättrad samverkan mellan olika samhällsaktörer.

I den nya samverkanscentralen leder polisregion Bergslagen, SOS Alarm och Räddningsregion Bergslagen olika typer av insatser i delar av mellersta Sverige där målet är att stärka förmågan att hantera både vardagliga händelser och större kriser, samt att olycksdrabbade ska få snabbare hjälp med rätt resurs på plats.

Det unika med Seglet är att det finns en gemensam samverkansarena där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan leda insatser tillsammans dygnet runt.

– Vi ser stora fördelar med att alla ”blåljusorganisationerna” är samlokaliserade i gemensamma lokaler i Seglet redan då larm inkommer till SOS Alarm. Vi ser också fördelar med att vi kan påbörja samverkan med övriga samhällsaktörer gemensamt och snabbare i Seglet för att tillskapa effektiva insatser, där även riskbedömningar underlättas, säger Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår.

                

Patrick Ungsäter, regionpolischef Bergslagen, Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår och Madeleine Raukas, VD på SOS Alarm.

Södra dalarnas räddningstjänst

TELEFONIFEL

Just nu går det inte att ringa till Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, då ett övergripande telefonifel drabbat alla Dalakommuner. Det påverkar både inkommande och utgående samtal. Leverantören felsöker och åtgärden av problemet är högt prioriterat. Vid brådskande ärenden, maila på sdr@avesta.se.

Vid nödsituation – ring alltid 112.

Södra dalarnas räddningstjänst

Inbjudan till allmänhetens frågestund

Torsdag den 21 mars kl 13.00-13.45 bjuder direktionen in till allmänhetens frågestund, med anledning av 2023 års bokslut.

Mötet hålls på räddningsstationen i Norberg, Järnvägsgatan 50.

Sverige medlem i Nato

Från och med torsdag 7 mars är Sverige en del av Nato, vilket framför allt påverkar vårt militära försvar men även det civila. Den civila dimensionen har betydande relevans för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Ett starkare militärt och civilt försvar hoppas skapa motståndskraft och avskräcka från angrepp.

 

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från länkarna nedan:

Startsidan – Regeringen.se

Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

 

Information som är anpassat för barn finns på:

Frågor och svar om Nato – Lilla.krisinfo.se (krisinformation.se)

Test av VMA “Hesa Fredrik”, 4 mars 15:00

Idag testas signalen “Hesa Fredrik” (VMA) i hela Sverige för att kontrollera att tutorna fungerar samt för att de personer som hanterar systemet ska få möjlighet att öva.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Testet pågår under minst två minuter och avslutas klockan 15.05  med signalen för Faran över.

 

Mer information finns att få på

http://www.krisinformation.se

Södra dalarnas räddningstjänst

Lättade restriktioner kring Afrikansk svinpest

Den 22 februari lättar restriktionerna både i ytterområdet och i kärnområdet.

Dock bör fortsatt försiktighet iakttas vid vistelse i skog och mark eftersom bekämpningsarbetet fortfarande pågår.

Det är viktigt att tänka på att:

  • se till att inga vildsvin tar sig in i kärnområdet. Stäng grindar i stängslet och rapportera skadat stängsel.
  • rapportera vid upptäckt av sjuka eller döda vildsvin. Rapportera även skelettdelar, levande vildsvin och spår från vildsvin.
  • rengöra skor och utrustning vid misstänkt kontakt med kadaver eller avföring från vildsvin i kärnområdet.
  • undvika att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser.

Läs mer på www.jordbruksverket.se

Gul varning! Plötslig ishalka!

Regn rör sig in västerifrån tisdag kväll och natt till onsdag. Regnet kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor och orsaka plötslig ishalka. Under onsdag morgon och förmiddag övergår regnet i Dalarna och södra Norrland i snöfall och längre söderut börjar temperaturen i vägytorna att stiga upp på plussidan.

Gul varning – Risk för ishalka!

Under fredagen förväntas nederbörd främst i form av regn.

Från fredag kväll upphör nederbörden västerifrån och det klarnar upp vilket får temperaturerna att sjunka hastigt.

Blöta ytor kan då frysa och det kan bli halt på vägarna.

Nederbördsformen är svårbedömd i framför allt Dalarna och kommer troligtvis att växla mellan blötsnö och regn.

Gul varning utfärdad – risk för plötslig ishalka!

Tisdag morgon drar regn in västerifrån som kan vara underkylt och falla på kalla vägar.

Detta kan innebära att

 trafiken går långsammare på grund av halka,

framkomligheten begränsas på grund av trafikolyckor,

det finns risk för förseningar inom buss- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

Mer information på www.smhi.se 

 

Mildare väder och tunnare is

Vädret har den senaste veckan varit mildare och solen värmer mer och mer ju närmare våren kommer.

Beger man sig ut på isen bör man nu vara extra försiktig.

Rekommendationer är att aldrig vara ute ensam på isen, att ha utrustning för att kontrollera isens tjocklek, ha rätt kläder samt isdubbar om olyckan är framme.

I Fagersta bör mar vara uppmärksam på vilka sjöar som pga rådande svinpest ej bör beträdas och vilka sjöar som beslutats att undantas.

En allmän uppmaning – var uppmärksamma och försiktiga och var hellre på land om det finns det minsta tvivel om hur man håller sig säker på isen!