Nyheter

Södra dalarnas räddningstjänst

Lättade restriktioner kring Afrikansk svinpest

Den 22 februari lättar restriktionerna både i ytterområdet och i kärnområdet.

Dock bör fortsatt försiktighet iakttas vid vistelse i skog och mark eftersom bekämpningsarbetet fortfarande pågår.

Det är viktigt att tänka på att:

  • se till att inga vildsvin tar sig in i kärnområdet. Stäng grindar i stängslet och rapportera skadat stängsel.
  • rapportera vid upptäckt av sjuka eller döda vildsvin. Rapportera även skelettdelar, levande vildsvin och spår från vildsvin.
  • rengöra skor och utrustning vid misstänkt kontakt med kadaver eller avföring från vildsvin i kärnområdet.
  • undvika att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser.

Läs mer på www.jordbruksverket.se

Gul varning! Plötslig ishalka!

Regn rör sig in västerifrån tisdag kväll och natt till onsdag. Regnet kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor och orsaka plötslig ishalka. Under onsdag morgon och förmiddag övergår regnet i Dalarna och södra Norrland i snöfall och längre söderut börjar temperaturen i vägytorna att stiga upp på plussidan.

Gul varning – Risk för ishalka!

Under fredagen förväntas nederbörd främst i form av regn.

Från fredag kväll upphör nederbörden västerifrån och det klarnar upp vilket får temperaturerna att sjunka hastigt.

Blöta ytor kan då frysa och det kan bli halt på vägarna.

Nederbördsformen är svårbedömd i framför allt Dalarna och kommer troligtvis att växla mellan blötsnö och regn.

Gul varning utfärdad – risk för plötslig ishalka!

Tisdag morgon drar regn in västerifrån som kan vara underkylt och falla på kalla vägar.

Detta kan innebära att

 trafiken går långsammare på grund av halka,

framkomligheten begränsas på grund av trafikolyckor,

det finns risk för förseningar inom buss- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

Mer information på www.smhi.se 

Mildare väder och tunnare is

Vädret har den senaste veckan varit mildare och solen värmer mer och mer ju närmare våren kommer.

Beger man sig ut på isen bör man nu vara extra försiktig.

Rekommendationer är att aldrig vara ute ensam på isen, att ha utrustning för att kontrollera isens tjocklek, ha rätt kläder samt isdubbar om olyckan är framme.

I Fagersta bör mar vara uppmärksam på vilka sjöar som pga rådande svinpest ej bör beträdas och vilka sjöar som beslutats att undantas.

En allmän uppmaning – var uppmärksamma och försiktiga och var hellre på land om det finns det minsta tvivel om hur man håller sig säker på isen!