Nyheter

Viktigt: Stor brandrisk!!

I stora delar av landet råder nu stor eller mycket stor brandrisk.

Även om inte eldningsförbud utfärdats kan brandrisken alltså vara hög. Risken är som störst soliga och torra dagar när elden lätt sprider sig i vinden och det är av största vikt att vara extra försiktig vid eldning utomhus under gräsbrandsäsong.

Försiktighet ska alltid tillämpas vid hantering av eld i naturen – oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats.

Att orsaka en brand kan vara straffbart.

Efter att en skogsbrand är släckt kan ändå glöd kvarstå under marken. Glöden kan spridas under mark, i rötter och död växtlighet. Glöden kan snabbt och oväntat blossa upp till en brand igen, trots att ytan ser opåverkad ut.

När brandrisken är hög –

tänk alltid ett varv extra innan du beslutar dig för att hantera eld utomhus!

Badsäkerhetens dag, Lördag 18/5, i Metropoolen Avesta

På lördag anordnas en dag i badsäkerhetens tecken i badhus Metropoolen, Avesta.

För initiativet står Metropoolen – i samverkan med Avesta Simsällskap, ambulansen och Södra Dalarnas räddningstjänstförbund.

Mer information finns att hitta på Avesta kommuns hemsida

Kom och ta del av en viktig och spännande dag med badsäkerhet i fokus!

JUST NU SÖKER VI: 1:e Stf Räddningschef – tillika chef Räddningsavdelningen

Vi söker dig som förutom ställföreträdarskapet kommer att vara chef för
Räddningsavdelningen. Vill du bli vår nya kollega?

Sök jobbet som Stf Räddningschef

Stor risk för gräsbrand!

Kommunala planer för räddningsinsats

Räddningstjänsten har reviderat/upprättat planer för räddningsinsats för de företag/anläggningar inom förbundsområdet som är klassade som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån.

Dessa företag hanterar stora mängder kemikalier som vid en olycka kan påverka samhället negativt.

Dessa planer finns utställda på brandstationen i Avesta under tiden 2024-04-29 till 2024-05-20 för att allmänheten ska beredas möjlighet att lämna synpunkter innan planerna fastslås.

De aktuella företagen är:

Outokumpu Avesta.

Linde Gas AB Avesta.

Boliden Mineral Ab Garpenberg.

Fagersta Stainless AB Fagersta.

Seco Tools Fagersta.

Foto: David Ekebom