Viktigt: Stor brandrisk!!

I stora delar av landet råder nu stor eller mycket stor brandrisk.

Även om inte eldningsförbud utfärdats kan brandrisken alltså vara hög. Risken är som störst soliga och torra dagar när elden lätt sprider sig i vinden och det är av största vikt att vara extra försiktig vid eldning utomhus under gräsbrandsäsong.

Försiktighet ska alltid tillämpas vid hantering av eld i naturen – oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats.

Att orsaka en brand kan vara straffbart.

Efter att en skogsbrand är släckt kan ändå glöd kvarstå under marken. Glöden kan spridas under mark, i rötter och död växtlighet. Glöden kan snabbt och oväntat blossa upp till en brand igen, trots att ytan ser opåverkad ut.

När brandrisken är hög –

tänk alltid ett varv extra innan du beslutar dig för att hantera eld utomhus!