Södra dalarnas räddningstjänst

TELEFONIFEL

Just nu går det inte att ringa till Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, då ett övergripande telefonifel drabbat alla Dalakommuner. Det påverkar både inkommande och utgående samtal. Leverantören felsöker och åtgärden av problemet är högt prioriterat. Vid brådskande ärenden, maila på sdr@avesta.se.

Vid nödsituation – ring alltid 112.

Södra dalarnas räddningstjänst