Stor risk för skogbrand!

Stor skogsbrandrisk råder i samtliga medlemskommuner under torsdag och fredag.

Skogsbrand kan lätt uppstå vid tex eldning, gnistor från maskiner och blixtnedslag och sprids lätt i skog och mark.

Största försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus!