Nyheter

Södra dalarnas räddningstjänst

TELEFONIFEL

Just nu går det inte att ringa till Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, då ett övergripande telefonifel drabbat alla Dalakommuner. Det påverkar både inkommande och utgående samtal. Leverantören felsöker och åtgärden av problemet är högt prioriterat. Vid brådskande ärenden, maila på sdr@avesta.se.

Vid nödsituation – ring alltid 112.

Södra dalarnas räddningstjänst

Inbjudan till allmänhetens frågestund

Torsdag den 21 mars kl 13.00-13.45 bjuder direktionen in till allmänhetens frågestund, med anledning av 2023 års bokslut.

Mötet hålls på räddningsstationen i Norberg, Järnvägsgatan 50.

Sverige medlem i Nato

Från och med torsdag 7 mars är Sverige en del av Nato, vilket framför allt påverkar vårt militära försvar men även det civila. Den civila dimensionen har betydande relevans för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Ett starkare militärt och civilt försvar hoppas skapa motståndskraft och avskräcka från angrepp.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från länkarna nedan:

Startsidan – Regeringen.se

Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Information som är anpassat för barn finns på:

Frågor och svar om Nato – Lilla.krisinfo.se (krisinformation.se)

Test av VMA “Hesa Fredrik”, 4 mars 15:00

Idag testas signalen “Hesa Fredrik” (VMA) i hela Sverige för att kontrollera att tutorna fungerar samt för att de personer som hanterar systemet ska få möjlighet att öva.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Testet pågår under minst två minuter och avslutas klockan 15.05  med signalen för Faran över.

Mer information finns att få på

http://www.krisinformation.se

Södra dalarnas räddningstjänst

Lättade restriktioner kring Afrikansk svinpest

Den 22 februari lättar restriktionerna både i ytterområdet och i kärnområdet.

Dock bör fortsatt försiktighet iakttas vid vistelse i skog och mark eftersom bekämpningsarbetet fortfarande pågår.

Det är viktigt att tänka på att:

  • se till att inga vildsvin tar sig in i kärnområdet. Stäng grindar i stängslet och rapportera skadat stängsel.
  • rapportera vid upptäckt av sjuka eller döda vildsvin. Rapportera även skelettdelar, levande vildsvin och spår från vildsvin.
  • rengöra skor och utrustning vid misstänkt kontakt med kadaver eller avföring från vildsvin i kärnområdet.
  • undvika att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser.

Läs mer på www.jordbruksverket.se