Mildare väder och tunnare is

Vädret har den senaste veckan varit mildare och solen värmer mer och mer ju närmare våren kommer.

Beger man sig ut på isen bör man nu vara extra försiktig.

Rekommendationer är att aldrig vara ute ensam på isen, att ha utrustning för att kontrollera isens tjocklek, ha rätt kläder samt isdubbar om olyckan är framme.

I Fagersta bör mar vara uppmärksam på vilka sjöar som pga rådande svinpest ej bör beträdas och vilka sjöar som beslutats att undantas.

En allmän uppmaning – var uppmärksamma och försiktiga och var hellre på land om det finns det minsta tvivel om hur man håller sig säker på isen!