Kommunala planer för räddningsinsats

Räddningstjänsten har reviderat/upprättat planer för räddningsinsats för de företag/anläggningar inom förbundsområdet som är klassade som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån.

Dessa företag hanterar stora mängder kemikalier som vid en olycka kan påverka samhället negativt.

Dessa planer finns utställda på brandstationen i Avesta under tiden 2024-04-29 till 2024-05-20 för att allmänheten ska beredas möjlighet att lämna synpunkter innan planerna fastslås.

De aktuella företagen är:

Outokumpu Avesta.

Linde Gas AB Avesta.

Boliden Mineral Ab Garpenberg.

Fagersta Stainless AB Fagersta.

Seco Tools Fagersta.

Foto: David Ekebom