Invigning av samverkanscentralen Seglet

Tisdag 9 april 2024 invigdes Seglet, samverkanscentral Bergslagen i Örebro. Samverkanscentralen är unik i Sverige och ska bland annat leda till kortare larmkedjor och förbättrad samverkan mellan olika samhällsaktörer.

I den nya samverkanscentralen leder polisregion Bergslagen, SOS Alarm och Räddningsregion Bergslagen olika typer av insatser i delar av mellersta Sverige där målet är att stärka förmågan att hantera både vardagliga händelser och större kriser, samt att olycksdrabbade ska få snabbare hjälp med rätt resurs på plats.

Det unika med Seglet är att det finns en gemensam samverkansarena där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan leda insatser tillsammans dygnet runt.

– Vi ser stora fördelar med att alla ”blåljusorganisationerna” är samlokaliserade i gemensamma lokaler i Seglet redan då larm inkommer till SOS Alarm. Vi ser också fördelar med att vi kan påbörja samverkan med övriga samhällsaktörer gemensamt och snabbare i Seglet för att tillskapa effektiva insatser, där även riskbedömningar underlättas, säger Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår.

                

Patrick Ungsäter, regionpolischef Bergslagen, Per-Ove Staberyd, brandchef Nerikes Brandkår och Madeleine Raukas, VD på SOS Alarm.