Gul varning utfärdad – risk för plötslig ishalka!

Tisdag morgon drar regn in västerifrån som kan vara underkylt och falla på kalla vägar.

Detta kan innebära att

 trafiken går långsammare på grund av halka,

framkomligheten begränsas på grund av trafikolyckor,

det finns risk för förseningar inom buss- och flygtrafiken samt inställda avgångar.

Mer information på www.smhi.se