Gul varning – Norra Svealand och Gävleborgs län

Gul varning utfärdas nu i Norra Svealand och Gävleborgs län.

På grund av snösmältning i området väntas höga flöden i åar, bäckar och diken samt höga vattennivåer i sjöar.

De höga nivåerna förväntas öka ytterligare under veckan och risk för översvämningar finns nära sjöar och vattendrag.