Gul varning – höga flöden

Ihållande regn under senaste dygnen kombinerat med tidigare snösmältning leder till höga flöden i Kolbäcksån,
vilket innebär höga strömhastigheter i vattendragen från Virsbo ner till Mälaren.
Varningen är utfärdad 10 november kl. 16.00 och gäller tills vidare.