Gul varning – höga flöden FÖRNYAD!

FÖRNYAD VARNING – delar av nordöstra Svealand (Sala ligger i området)

Tidigare snösmältning och fortsatt regn i kombination med blöt mark leder till höga flöden och strömhastigheter i diken, bäckar och mindre åar. Även flöden i några av de större åarna kan vara höga.

Risk för översvämmad mark med påverkan på till exempel vägar och viadukter.