Allmänhetens frågestund inställd

Södra dalarnas räddningstjänst

Med anledning av rådande pandemi kommer Allmänhetens frågestund gällande budget 2022 inte att genomföras.