Södra dalarnas räddningstjänst

Allmänhetens frågestund inställd

Med anledning av rådande pandemi kommer Allmänhetens frågestund gällande budget 2022 inte att genomföras.