Allmänhetens frågestund genomförs inte

Södra dalarnas räddningstjänst

Med anledning av rådande pandemi kommer Allmänhetens frågestund gällande budget 2021 inte att genomföras.