Allmänhetens frågestund 2022-03-24 kl 11.00

Södra dalarnas räddningstjänst

Direktionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund inbjuder till allmänhetens frågestund gällande bokslut 2021.

Torsdag 2022-03-24 kl 11.00-11.45 på räddningsstationen i Avesta.