Gräsbrandsrisken är nu stor, och kan lokalt bli mycket stor, i och med torr och solig väderlek.

Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, då gräsbrand uppstår lätt och sprids snabbt i torrt fjolårsgräs.