Södra dalarnas räddningstjänst

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ålägger kommunen att upprätta planer för räddningsinsatser för verksamheter som hanterar större mängden kemikalier. Inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds område är dessa verksamheter Boliden Mineral, Fagersta Stainless, Linde Gas, Outokumpu och Seco Tools.

Planerna uppdateras just nu (detta sker vart 3:e år) och finns utställda för allmänheten på Räddningsstationen Avesta till och med 16 november. Ni är välkomna att komma förbi, ta en titt, ställa frågor och kommentera på innehållet.